VIJF ELEMENTEN

WAT ZIJN DE VIJF ELEMENTEN

Dit is een van de belangrijkste theorieën van de Traditionele Chinese Geneeskunde. De Vijf Elementen houden verband met Vijf fundamentele stoffen in de natuur, namelijk:
1. Metaal: …………..Long/Dikke Darm
2. Hout: ………………Lever/Galblaas
3. Water:……………..Nier/Blaas
4. Vuur:………………..Hart/Dunne Darm en twee acupunctuurorganen: Pericard en Drievoudige Verwarmer
5. Aarde:……………..Milt/Maag

vijf elementen wat is vijf elementen

Metaal, Hout, Water, Vuur en Aarde, welke gebruikt worden om eigenschappen en categorieën van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen alleen door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt deze theorie gebruikt

 

om patho-fysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten.

Bijv. Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en Woede behoren allen tot het element Hout. Daarom zijn niet alleen de fysiologie en pathologie van Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en Woede verbonden met de beweging van Hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid. Emotionele woede duidt op problemen van de Lever; pathogene veranderingen van de Pezen houden verband met de Lever en Galblaas, en de pathofysiologische condities van de Ogen worden ook met Lever en Galblaas in verband gebracht.

Werking van TCG

Huidklachten

De behandeling van huidziekten in de Traditionele Chinese Geneeskunde volgt het in principe van het combineren van het beoordelen van de ziekte met de analyse van symptomen en syndromen…..

Endocrien systeem

Endocrien systeem Het endocriene systeem is een belangrijk functioneel regulatiesysteem van het menselijk lichaam. Voordat we het hebben over endocriene stoornissen, moeten we begrijpen wat het endocriene systeem is. Het endocriene systeem is naast het zenuwstelsel een ander belangrijk functioneel…
Huidklachten
Endocrien systeem
Verslavingen
Vrouwenklachten
Chronische Pijn
Interne geneeskunde van TCM
Minimum 4 characters